Välkomna till Holma Båtklubb som ligger vid Gullmarsfjorden, på västra sidan mittemot Stora Bornö. Du finner hamnen bortom Holma Säteri och Holma golfklubb. Här har vi 4 pontonbryggor för båtar, en badbrygga, en kran för båtar upp till 3 ton, en sjösättningsramp samt klubblokal. Klubben som bildades 1960 har idag c:a 100 medlemmar.

Bli medlem
Vill du bli medlem så kontakta någon i styrelsen. 
Se Kontakt - Styrelse och brygglag

Intresserad av båtplats?

Vi har idag några lediga båtplatser till salu. Vid intresse kontakta Sten-Inge Hermansson på telefon 0523-47497 eller 070-7412615.

Behov av att lägga i eller ta upp båt? 

Kontakta någon av kranförarna. Se kontakt-kranförare

Aktuellt 

Skogsavverkning: Avverkning kommer att ske kring årsskiftet 2019-2020. Av säkerhetsskäl kommer vi inte att kunna ha några båtar upplagda på vår parkering i vinter från december t.o.m mars.

OBS! Båtar får heller inte läggas upp vid vändplan. 

Kurser och informationsmöten - Västkustens Båtförbund

VBF inbjuder till höstmöte 2019-10-26 (se dokument)

VBF inbjuder till sjösäkerhetskurs 2019-11-02 (se dokument)

Badbryggan: På årsmötet togs beslut att klubben ska genomföra en renovering av badbryggan. Här behövs extra resurser och ni får gärna hjälpa till på olika sätt. (Meddelande om detta kommer att sättas upp i hamnen). För att finansiera detta har styrelsen fått i uppgift att utforma ett "stödmedlemsskap". Bidrag kan sättas in på klubbens SWISH NR: 123 323 55 20.  

Städdag: Tack alla ni som var med på städdagen och som hjälper till att hålla området i ordning. Vi la i badbryggan men har skjutit på renoveringen till i höst. Vi ska också måla kranen under sommaren. Finns det några frivilliga krafter som kan hjälpa till är vi tacksamma. Skriv ett mail till lars.bjorkhammar@telia.com

Årsmöte 2019 : Tack alla ni som deltog på årsmötet. Ert engagemang  och synpunkter uppskattas och är värdefullt för att klubben ska utvecklas. På mötet togs bland annat ett första beslut om förändring av styrelsens sammansättning samt ett förtydligande kring upptagning av förtöjningsbommar. Styrelsen fick också i uppgift att ta fram tydligare förslag om vad som kan göras för att förbättra säkerheten.  

E-postadresser: Styrelsen samlar nu in medlemmarnas e-postadresser för ett effektivare informationsutbyte, enligt ett beslut på förra årsmötet. Skicka gärna din mailadress till:  lars.bjorkhammar@telia.com

Nästa styrelsemöte i klubbens lokaler på Holma se kalender 

Synpunkter på hemsidan kontakta:
Lars Björkhammar telefon 070 3208082
alternativt lars.bjorkhammar@telia.com

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie