Välkomna till Holma Båtklubb som ligger vid Gullmarsfjorden, på västra sidan mittemot Stora Bornö. Du finner hamnen bortom Holma Säteri och Holma golfklubb. Här har vi 4 pontonbryggor för båtar, en badbrygga, en kran för båtar upp till 3 ton, en sjösättningsramp samt klubblokal. Klubben som bildades 1960 har idag c:a 100 medlemmar.

Bli medlem
Vill du bli medlem så kontakta någon i styrelsen. 
Se Kontakt - Styrelse och brygglag

Intresserad av båtplats?

Vi har idag några lediga båtplatser till salu. Vid intresse kontakta Sten-Inge Hermansson på telefon 0523-47497 eller 070-7412615.

Behov av att lägga i eller ta upp båt? 

Kontakta någon av kranförarna. Se kontakt-kranförare

Aktuellt 

Årsmöte 2019 :  Årsmöte kommer att hållas den söndagen 3 mars   15:00 i Brastads Folkets hus, Biografvägen 1. På mötet kommer sedvanliga frågor att behandlas samt förslag till stadgeändring och aktuella frågor såsom badbryggan och ev. stöldförebyggande åtgärder, se Dokument - Årsmöteshandlingar.

Valberedning: Vi behöver nu några flera som deltar aktivt i klubbens verksamhet såsom styrelseledamot, brygglag, valberedning och kranförare. Tacksam om du skickar ett meddelande om intresse innan årsmötet till valberedningens sammankallande Ditlev Marken (e-post: dpalmark@online.no) eller någon i styrelsen, se kontakt - Styrelse och Brygglag

Avgifter 2019: Medlemsavgift 600 kr samt båtplatsavgift 700 (inkl. fond). I år tar vi dessutom ut 300 kr extra för reparation av ramperna och rivning av bodar, vilket beslutades av årsmötet 2017.  

Skogsavverkning: Det blir ingen skogsavverkning i år meddelar VD för Munkedals skog. Avverkning kommer att ske kring årsskiftet nästa år 2019-2020. Av säkerhetsskäl kommer vi inte att kunna ha några båtar upplagda på vår parkering. Mer info kommer i höst. 

E-postadresser: Styrelsen samlar nu in medlemmarnas e-postadresser för ett effektivare informationsutbyte, enligt ett beslut på förra årsmötet. Skicka gärna din mailadress till:  lars.bjorkhammar@telia.com

Reparation av ramper: Reparation av våra ramper är i stort sett klart och de sjöbodar som var i dåligt skick och utan identifierade ägare har rivits. 

Nästa styrelsemöte är söndagen den 3 mars i samband med årsmötet

Synpunkter på hemsidan kontakta:
Lars Björkhammar telefon 070 3208082
alternativt lars.bjorkhammar@telia.com

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie