Välkomna till Holma Båtklubb som ligger vid Gullmarsfjorden, på västra sidan mittemot Stora Bornö. Du finner hamnen bortom Holma Säteri och Holma golfklubb. Här har vi 4 pontonbryggor för båtar, en badbrygga, en kran för båtar upp till 3 ton, en sjösättningsramp samt klubblokal. Klubben som bildades 1960 har idag c:a 100 medlemmar.

Bli medlem
Vill du bli medlem så kontakta någon i styrelsen. 
Se Kontakt - Styrelse och brygglag

Intresserad av båtplats?

Vi har idag några lediga båtplatser till salu. Vid intresse kontakta Sten-Inge Hermansson på telefon 0523-47497 eller 070-7412615.

Behov av att lägga i eller ta upp båt? 

Kontakta någon av kranförarna. Se kontakt-kranförare

Aktuellt 

OBS! Tjuvar i farten

Tyvärr har vi återigen haft stölder av båtmotorer. Både natten till torsdagen den 25 som till fredagen den 26 oktober har vi  haft påhälsning. Polisen är informerad och har varit på plats. 

Uppställning av båtar: Under vintern 2018-2019 kommer skogen ovanför vår uppställningsplats och parkering att avverkas. Markägaren vill använda marken till att lägga upp virke men kan anvisa andra platser istället. Ni som vill lägga upp båten på klubbens område vänligen skicka ett mail med namn samt båtens storlek och vikt till lars.bjorkhammar@telia.com.   

Reparation av ramper: Reparation av våra ramper är i stort sett klart och de sjöbodar som var i dåligt skick och utan identifierade ägare har rivits. 

Städdag: Tack alla ni som deltog på städdagen den 4 juni och gjorde området fint. Det var mycket skräp som hittades i skogen.  

Årsmötet 2018: Ett 20 tal personer deltog i  årsmötes-förhandlingarna den 4 mars. Tack alla ni som  bidrog till ett trevligt och givande möte. (Protokoll se dokument)
På mötet beslutades bland annat att höja medlemsavgiften till 600 kr och båtplatsavgiften till 400 kr per plats. Avgiften för användning av kran utanför "jourtid" höjs också till 400 kr. (Utan avgift för medlemmar
se kalender). Årsmötet godkände förtydligade av ordningsreglerna och beslutade även att alla förtöjningsbommar ska tas upp vintertid (1 dec - 31mars). Den båtägare som inte tar upp sin bom i tid debiteras en avgift av 300 kr.  Se ordningsreglerna.

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 6 november kl 17:30 på Holma.

Synpunkter på hemsidan kontakta:
Lars Björkhammar telefon 070 3208082
alternativt lars.bjorkhammar@telia.com

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie