Välkomna till Holma Båtklubb som ligger vid Gullmarsfjorden, på västra sidan mittemot Stora Bornö. Du finner hamnen bortom Holma Säteri och Holma golfklubb. Här har vi 4 pontonbryggor för båtar, en badbrygga, en kran för båtar upp till 3 ton, en sjösättningsramp samt klubblokal. Klubben som bildades 1960 har idag c:a 100 medlemmar.

Bli medlem
Vill du bli medlem så kontakta någon i styrelsen. 
Se Kontakt - Styrelse och brygglag

Intresserad av båtplats?

Vi har idag några lediga båtplatser till salu. Vid intresse kontakta Sten-Inge Hermansson på telefon 0523-47497 eller 070-7412615.

Behov av att lägga i eller ta upp båt? 

Kontakta någon av kranförarna. Se kontakt-kranförare

Aktuellt 

Årsmöte 2020 - Söndagen de 8 mars kl 15:00

Välkomna till Brastads Folkets Hus för årsmötesförhandlingar. Motioner och förslag ska ha inkommit senast den 28 februari till medlem@holmabatklubb.se eller någon i styrelsen. Handlingar till årsmötet finns under fliken Dokument 


Skogsavverkning: Den 9 december påbörjades skogsavverkningen ovanför vår uppställningsplats och parkering.  Av säkerhetsskäl kommer vi inte att kunna ha några båtar upplagda på vår parkering i vinter från december t.o.m mars. 
OBS! Båtar får heller inte läggas upp vid vändplan. 

Tillsvidare kan medlemmars båtar ställas upp på Holma golfklubbs parkering, i området närmast flaggstängerna mot vägen. D.v.s. sväng höger när du kommer in på parkeringen och ställ båtens akter (eller för) mot stenarna, så att du har flaggstängerna vid sidan. 

Märk båten med ägarens namn och telefonnummer.            

Kurser och information - Västkustens Båtförbund:
se VBF:s hemsida www.vastkustensbf.se

Badbryggan: På årsmötet togs beslut att klubben ska genomföra en renovering av badbryggan. Här behövs extra resurser och ni får gärna hjälpa till på olika sätt. (Meddelande om detta kommer att sättas upp i hamnen). För att finansiera detta har styrelsen fått i uppgift att utforma ett "stödmedlemsskap". Bidrag kan sättas in på klubbens SWISH NR: 123 323 55 20.  

Städdag: Tack alla ni som var med på städdagen och som hjälper till att hålla området i ordning. Vi la i badbryggan men har skjutit på renoveringen till i höst. Vi ska också måla kranen under sommaren. Finns det några frivilliga krafter som kan hjälpa till är vi tacksamma. Skriv ett mail till lars.bjorkhammar@telia.com

E-postadresser: Styrelsen samlar nu in medlemmarnas e-postadresser för ett effektivare informationsutbyte, enligt ett beslut på förra årsmötet. Skicka gärna din mailadress till:  lars.bjorkhammar@telia.com

Nästa styrelsemöte i klubbens lokaler på Holma se kalender 

Synpunkter på hemsidan kontakta:
Lars Björkhammar telefon 070 3208082
alternativt lars.bjorkhammar@telia.com

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie