Avgifter

Medlemsavgift
- 600 kr per år 

Båtplatsavgifter
- Bryggplats: 400 kr per år
- Bryggfond: 300 kr per år

Uppställningsplats - vinter
- För medlemmar: 0 kr

Kranavgift
- Jourtider för medlemmar (se kalender): 0 kr
- Övriga tider för medlemmar: 400 kr
- Inte medlem: 400 kr

För tidsbeställning se Kontakt - Kranskötare

Bankgiro: 5599-6664

För betalningar från utlandet:

IBAN: SE1580000836839747975093
BIC/SWIFT: SWEDSESS