Styrelse och Brygglag

Styrelse

Lars Björkhammar (Ordförande)
Tel: 0523-41199 Mobil: 070-3208082 
e-post: lars.bjorkhammar@telia.com

Irene Willhed (Vice ordförande)
Mobil: 076-8420967 
e-post: linhagens@spray.se

Sten-Inge Hermansson (Kassör) 
Tel: 0523 - 47497 Mobil: 070-741261
e-post:  sten-ingeh@hotmail.com

Christina Rörvall-Dahlberg (Sekreterare)  
Tel: 0523-40601 Mobil: 070-5806010
e-post: rorvall-dahlberg@telia.com

Leif Niklasson 
Tel: 0523-660670 Mobil: 070-3257405
e-post: leif_niklasson@live.se

Ersättare: 

Lars Alm
Mobil: 0703-315422
e-post: alm.l@spray.se

Kenneth Kjellsson
Tel:0523-47727 Mobil 076-2072794
e-post: forcepow@hotmail.com

Brygglagschefer

Brygga 1:
Irene Willhed Mob: 076-8420967
Anita Åkermo Tel: 0523-41145

Brygga 2:
Mats Wennermark Mob: 0761
 - 414649
Kenneth Kjellsson Mob: 076-2072794

Brygga 3:
Lars Alm Mob: 0703-315422

Leif Niklasson Mob: 0703-257405

Brygga 4:
Per Fransson Mob: 0701-766750 Tel: 0523-48227
Rune Lindman Mob: 070-3134521 Tel: 0524-40848

Badbrygga:
Dan Carlsson (sammankallande) Mob:070-5837121

Båtsamverkan Västra Götaland: se Samverkan