Kranskötare

Dan Karlsson  Mobil: 070-5837121

Kenneth Kjellson Tel: 0523-47727 
                         Mobil: 076-2072794

Christian Gullbrandsson  Mobil: 0702-072054

Joakim Wester Tel: 0523-48603
                    Mobil: 070-6337381


                   

Kranen tar båtar upp till 3 ton

Sjösättnings- och upptagningstider se kalender

För övriga tider kontakta kranskötare